SMART datagrid v1.4 > Classes > GridBase

Back  Forward

DataLudi.GridBase.visibleColumnCount  property

현재 그리드에 표시되는 최상위 컬럼 개수. 

표시되지 않는 컬럼을 포함한 모든 최상위 컬럼의 개수는 columnCount로 알 수 있다. 

Getter
function visibleColumnCount(): Integer
Code -1
  for (var i = 0, cnt = grid.visibleColumnCount(); i < cnt; i++) {
    var col = grid.getVisibleColumn(i);
    col && col.setWidth(col.width() + 10));
  }
See Also
getVisibleColumn
columnCount
getColumn
GridColumn
ColumnGroup
Examples
Hello Grid